Boromarajonani College of nursing, Nopparat Vajira

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM-BCNNV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดเพ็ญพรรณ รักเสนาะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

แนะนำโปรแกรม

  
"ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ULIBM  (Union  Library  Management)  เป็นระบบที่เกิด บูรณาการจากประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่าสิบปี   ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ งานห้องสมุดตลอดจนผู้พัฒนาได้ทำงานกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติขนาดใหญ่ระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นระบบ  INNOPAC,  VTLS,  HORIZON ฯลฯ อีกทั้ง ระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog)   ในประเทศไทยและญี่ปุ่น    ทำให้ผู้พัฒนานำความรู้  ความชำนาญและประสบการณ์มาพัฒนาระบบสำหรับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก  ให้ได้ มาตรฐานสากลในการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ     เพื่อให้แหล่งสารสนเทศ หรือห้องสมุดมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานใช้งาน    และสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับระบบห้องสมุดอื่นได้ในอนาคต  ซึ่งผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่จะ เลือกใช้โปรแกรมสามารถไว้วางใจในการพัฒนาและดูและระบบต่อไปในอนาคต"

สมพงษ์ เจริญศิริ

   
ลักษณะเด่นของโปรแกรม

 • มีการอัพเกรดเสมอ เพราะผู้พัฒนาทำงานเกี่ยวข้องกับงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยโดยตรง ทำให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาโปรแกรมในอนาคต และเทคโนโลยีใหม่ ๆ นำมาใช้กับห้องสมุด
 • ได้มาตรฐาน สามารถทำงานร่วมกับห้องสมุดมาตรฐานระดับสากล เพราะจัดเก็บฐานข้อมูลวัสดุสารสนเทศโดยใช้มาตรฐาน MARC สามารถโอนถ่ายข้อมูลกับระบบห้องสมุดมาตรฐานได้ทั่วประเทศและทั่วโลก
 • รับฟังความคิดเห็น หลายฟังก์ชันและโมดูล สร้างขึ้นมาจากความคิดเห็นและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจริง และยังรับฟังความต้องการ เพื่อปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเสมอ
 • ฟรี นอกจากเป็นโปรแกรมฟรีแล้ว ยังสามารถทำงานโดยเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของฟรี (ทั้ง OS และระบบฐานข้อมูล เป็นของฟรี ไม่ต้องเสียงบประมาณเพิ่ม)
 • ออนไลน์ เป็นโปรแกรมที่ทำงานแบบ Client-Server แบบ web-based ที่มีการรักษาความปลอดภัย

   
โครงสร้าง ของโปรแกรม

 • ส่วนของโปรแกรม แบ่งออกเป็นส่วนหลัก ๆ 2 ส่วน คือ
  • เจ้าหน้าที่สูงสุด
  • บรรณารักษ์
  • ผู้เข้าใช้บริการทางหน้าเว็บไซต์

    
โมดูลต่าง ๆ ของโปรแกรม

     โปรแกรม ULIBM มีโมดูลครบตามความต้องการและมาตรฐานของห้องสมุด ทำให้ใช้งานได้กับห้องสมุดได้ครบทุกด้าน สำหรับรายละเอียดของแต่ละโมดูลและความสามารถ เชิญดูรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้ออนไลน์


   

ถูกกว่า คุ้มค่ากว่าและปลอดภัยกว่า


สำหรับหน่วยงานที่จะติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ คิดให้ดีก่อนติดตั้งระบบ  

1. โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM ฟรีตามที่ได้ประกาศไว้ใน www.ulibm.net

2. การติดตั้งท่านต้องเข้าอบรมและติดตั้งเอง

         2.1 ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย server ในการติดตั้งระบบ

         2.2 ต้องมีอุปกรณ์เครือข่าย

         2.3 ต้องมีเครื่องปรับอากาศสำหรับเปิดให้ server ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

         2.4 ต้องมีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์คอยติดตั้งระบบ และดูแลการทำงานของ server

         2.5 ต้องมีการทำสำรองข้อมูล

         2.6 การ update new version ของโปรแกรม UlibM

          ถ้าหน่วยงานของท่านสามารถลงทุนและมีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามข้อ 2 ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับหน่วยงานท่าน แต่จะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่


3. ทางเลือกใหม่สำหรับการนำระบบการเช่า server มาใช้ในระบบห้องสมุดและเว็บไซด์หน่วยงาน

         3.1 ไม่ต้องลงทุนเรื่องซื้อ server

         3.2 ไม่ต้องลงทุนเรื่องคนหรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ที่จะต้องมาดูแลติดตั้ง server

         3.3 มีการสำรองข้อมูลให้ตลอดทุกวัน

         3.4 มีการเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง

         3.5 มีการ update โปรแกรม UlibM ให้ตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยน Version


4. ค่าใช้จ่ายที่ถูกและคุ้มค่า

                4.1 ค่าเช่าเก็บข้อมูลคิดดังนี้

                    - โรงเรียนประถม           ปีละ          5000 บาท

                    - โรงเรียนมัธยม            ปีละ         6000 บาท

                    - วิทยาลัย-กศน.          ปีละ          7000 บาท

                    - มหาวิทยาลัย            ปีละ          8000 บาท

                4.2 ยกตัวอย่างเชิงเปรียบเทียบ

-  ถ้าใช้งานระบบเช่า server ภายใน 10 ปีเสียค่าใช้จ่ายแค่ 5-8 หมื่นบาท (ตามระดับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด หรือเทียบเท่า) ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก

- ถ้าหน่วยงานท่านลงทุนเอง ภายใน 10 ปี คิดว่าต้องมีการเปลี่ยน server ประมาณ 3 เครื่อง ก็คงมากกว่า 5-8 หมื่นบาท และต้องยุ่งยากมีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์คอยดูแลตลอดจนการ update new version การเปิดปิดใช้งานไม่ตลอด 24 ชั่วโมง สิ้นเปลืองไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ

 

5. การใช้งานระบบนี้หน่วยงานท่านต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ ก็ใช้งานได้แล้ว

 

คิดให้ดีก่อนลงทุนทำเองนะครับ


ติดต่อรายละเอียดและขอเช่า SERVER ได้ที่

บริษัทเทคโนโลยีฮัท จำกัด

คุณชูพงษ์  อรัญชิต

โทร. 081-545-5574,086-455-1199

e-mail : choopong@technologyhut.co.th


 

ไปยังหัวข้อบทความ  

   


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.