Boromarajonani College of nursing, Nopparat Vajira

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM-BCNNV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดเพ็ญพรรณ รักเสนาะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 13 พฤษภาคม 2558  วันหยุดพืชมงคล
2 5 พฤษภาคม 2558  หยุดวันฉัตรมงคล
3 4 พฤษภาคม 2558  หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
4 23 ตุลาคม 2557  วันหยุดปิยะมหาราช
5 12 เมษายน 2556  หยุดวันสงกรานต์
6 25 กุมภาพันธ์ 2556  วันมาฆบูชา
7 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
8 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
9 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อ
10 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
11 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
12 16 เมษายน ของทุกปี  ชดเชยวันสงกรานต์
13 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
14 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
15 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
16 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
17 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

   


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.